קריאת הרבנים

תרומת איברים חובת הלבבות! קריאת רבני הציונות הדתית לתרומת איברים להצלת נפשות

קריאת הרבנים

 

http://www.sherut-leumi.co.il//datiot//images/rabanim.jpg
עיצוב - אלעד דיאמנט