ועד הרבנים והרופאים לעינייני השתלות המורכב מרבנים ורופאים הבקיאים היטב בקביעת המוות המוחי-נשימתי, ושתפקידם לבחון כל מקרה לגופו טרם הסכמת המשפחה לתרום איברים, ולקבוע אם אמנם הכל נעשה כהלכה וכחוק.

המשך
  • בלהה ז"ל

    "רציתי לברך על כך שהקב"ה החליט לתת את המחלה, הוא בחר בי, ועל כך אני מודה לו ....

  • תרומת איברים מצוה צו מוסרי

    בכרטיס "בלבבי" הנוסח הוא רגיש, נוגע ישירות לעניין קביעת מוות ותרומת איברים, ורואה בפעולה זו מצוה ומעשה מוסרי עליון, ומוסכם הלכתית על פי עמדת הרבנות הראשית לישראל. אין בנוסח החדש משום "פתיחת פה לשטן".ההתנייה לנציג רפואי מטעם ועד רבנים ורופאים "ערבים" הוא מוגדר ואחראי.

  • קריאת הרבנים

    אנו הרבנים החתומים מטה, קוראים לציבור לחתום בלב שלם ובנפש חפצה, על כרטיס בלבבי

Windows-1252
עיצוב - אלעד דיאמנט