שו"ת לעניין תרומת איברים

שאלות ותשובות בנושא תרומת והשתלת איברים על פי ההלכה. מה עמדת ההלכה ביחס לתרומת איברים?

שו"ת לעניין תרומת איברים

מה עמדת ההלכה ביחס לתרומת איברים?

תשובה: המחלוקת ההלכתית היחידה ביחס לתרומת איברים מן המת נוגעת לקביעת רגע המוות - האם על פי ההלכה המוות המוחי-נשימתי הוא רגע מות האדם, ואז אפשר לתרום איברים שעדיין מתפקדים אך הם נמצאים בגוף מת, או שעל פי ההלכה המוות הלבבי-נשימתי הוא רגע מות האדם, ולכן כל עוד הלב פועם לא ניתן לתרום איברים. רבנים רבים הכריעו שמוות מוחי-נשימתי הוא המוות ההלכתי. זו ההחלטה של מועצת הרבנות הראשית לישראל לדורותיה; כך פסקו הרבנים הראשיים לישראל, ובהם הרבנים עובדיה יוסף, שלמה גורן, אברהם שפירא, מרדכי אליהו, שלמה עמאר, דוד לאו; בעמדה זו נקטו גם הרבנים משה פיינשטיין ושאול ישראלי, ויבדלו לחיים ארוכים הרבנים יעקב אריאל, נחום רבינוביץ, חיים דרוקמן, אריה שטרן, דב ליאור, צפניה דרורי, שמואל אליהו, יהושע צוקרמן ואחרים.

האם בתרומת איברים מן המת יש פגיעה הלכתית בדיני ניוול המת, ביטול קבורה, הנאה מן המת?

תשובה: איסורים אלה אכן חלים בדרך כלל ביחס למתי ישראל, אך כאשר מדובר בצורך של פיקוח נפש הרי כל האיסורים - ובכללם איסורים אלה - נידחים כדי להציל חיים.

האם אין לחשוש שבתחיית המתים לא יקומו תורמי האיברים, שכן יחסרו להם איברים חיוניים?

תשובה: אין כל חשש כזה כלל ועיקר, כי הרי אנו מאמינים באמונה שלימה שכל המתים מכל הדורות יקומו לתחייה, וברור שרבים-רבים מהמתים יקומו למרות שלא נשאר מהם כמעט כל זכר ממשי, ובוודאי שהקב"ה שיקים את המתים לתחייה, יידע להשלים ולתקן את כל החסרים הפיסיים. יתר על כן, דווקא הזכות של הצלת חיים באמצעות תרומת האיברים תוסיף זכויות לנפטרים בעת תחיית המתים.

האם יש בתרומת איברים מן המת משום הצלת חיים?

תשובה: בהחלט! כיום ממתינים במדינת ישראל מאות רבות של חולים הסובלים מתפקוד ירוד ביותר של איברים חיוניים (כגון לב, ריאות, כבד, כליות, לבלב). עשרות רבות מהם מתים כל שנה בזמן ההמתנה. מבחינה רפואית יש אפשרות להחליף להם את האיבר החיוני הפגום ובכך להציל את חייהם למשך שנים ארוכות.

 האם מבחינת ההלכה יש הבחנה בין איברים חיוניים שונים?

תשובה: כאשר מדובר באיברים חיוניים לחיים אין כל הבחנה בין האיברים החיוניים השונים הנדרשים להצלת חיים של חולים שבפנינו, וכל איבר חיוני מן המת שהמערכת הרפואית קבעה שהוא מתאים להשתלה - בכוחו להציל חיים של אדם הממתין לאיבר זה. כך הוא ביחס ללב, ריאות, כבד, כליות, לבלב. כאשר מדובר באיברים שאינם חיוניים להצלת חיים, או שהם נתרמים למאגר לשימוש בעת הצורך - יש להתייעץ עם פוסק הלכה. כך הוא ביחס לקרניות, עור, עצם.

האם מותר לחתום על כרטיס אדי המחודש - כרטיס תורם?

תשובה: על פי הפסיקה שמוות מוחי-נשימתי הוא רגע המוות ההלכתי בוודאי מותר וצריך לחתום על כרטיס תורם כדי להודיע לבני המשפחה שזה רצונו של האדם לקיים מצות הצלת חיים.

מדוע רק כעת קוראים הרבנים לחתימה על כרטיס אדי המחודש, ולא עשו כן בעבר?

תשובה: העמדה ההלכתית של הרבנות הראשית לישראל המקבלת את רגע המוות המוחי-נשימתי כרגע המוות ההלכתי דורשת תנאים מסוימים בקביעה המעשית של רגע מוות זה. לאחרונה התמלאו כל דרישות הרבנות הראשית לישראל בנידון, ולכן כעת מותר וצריך לחתום על כרטיס אדי המחודש.

מהן הדרישות ההלכתיות שקבלתן כיום מאפשרת להסכים לתרומת איברים?

תשובה: הדרישות נוגעות לסדרי האבחנה של מצב מוות מוחי-נשימתי בדרך שתימנע טעויות ותקלות: קביעת המוות המוחי-נשימתי תיעשה אך ורק על ידי רופאים מומחים שהוכשרו במיוחד לכך, וקיבלו תעודה רשמית. קביעת המוות המוחי-נשימתי תתבצע הן באמצעים קליניים והן באשרורים מכשירנים אובייקטיביים. רבנים שהוכשרו במיוחד להבנת הליך קביעת מוות מוחי-נשימתי והוסמכו לכך, יוכלו ללוות ולייעץ למשפחות ב"זמן אמת". ועדה ציבורית תבקר את כל קביעות המוות המוחי-נשימתי בישראל על מנת לוודא שכל ההליכים נעשו על פי דרישות החוק והרבנות הראשית לישראל ומשרד הבריאות. כרטיס התורם אדי ישונה בניסוחו כך שיתאים לדרישות הרבנות הראשית לישראל ויימנע מפתיחת פה לשטן, וכן יכלול הזמנה למשפחות המעניינות לקבל בזמן אמת ליווי של רב שהוכשר והוסמך מטעם הרבנות הראשית לישראל לייעץ למשפחות על הליך קביעת המוות המוחי-נשימתי ותרומת איברים.

כיצד אוכל לוודא ב'זמן אמת' שתרומת האיברים מן המת נעשית על פי ההלכה?

תשובה: על פי העמדה ההלכתית שמוות מוחי-נשימתי הוא רגע מותו של האדם הוגדרו על ידי המערכת הרפואית והרבנות הראשית לישראל תנאים הנדרשים לקביעה מוחלטת שאכן מדובר במצב של מוות מוחינשימתי. . על פי החוק 2008הדרישות הרפואיות וההלכתיות הוגדרו בצורה ברורה בחוק מוות מוחי-נשימתי משנת הזה רשאים לקבוע כל מוות מוחי-נשימתי שני רופאים מומחים שעברו הכשרה מיוחדת לקביעת מוות מוחי-נשימתי, וקבלו תעודה רשמית שהם מוסמכים לקבוע את המוות הזה. כמו כן נדרש אשרור מכשירני שאכן מדובר במצב בלתי הפיך של מוות מוחי-נשימתי. בנוסף רשאים בני המשפחה לקבל את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים ולקבל דעה נוספת על המצב. מעבר לדרישות החוק הוסכם בין הרבנות הראשית לישראל לבין המרכז הלאומי להשתלות של משרד הבריאות שיוכשרו רבנים בהליך קביעת המוות המוחי-נשימתי והמשפחות תוכלנה להתייעץ עמם ב'זמן אמת'. החוק גם חייב הקמת ועדה ציבורית שתבחן את כל קביעות המוות המוחי-נשימתי בישראל על מנת למנוע תקלות וטעויות. הועדה הזו כבר פועלת מזה שנים, ומצאה שכל קביעות המוות המוחי-נשימתי בכל בתי החולים בישראל התנהלו על פי דרישות החוק והרבנות הראשית לישראל.

מה קורה עם כרטיס בלבבי?

תשובה: לשמחתנו, בשל המטרה המשותפת להצלת חיים והרצון שלא ליצור חיץ והבדלים בין חלקי האוכלוסייה בישראל ובעקבות הליך של הידברות, מצאנו עצמנו - המרכז הלאומי להשתלות וארגון בלבבי, מסכימים על כל הנושאים שקשורים בדרישת הרבנות הראשית להליך תרומת האיברים ועל כן כרטיס אדי המחודש מהווה אלטרנטיבה מוסכמת לכרטיסים הישנים של אדי ובלבבי. אנשי ארגון בלבבי קוראים לכל הציבור לחתום בלב שלם ובנפש חפצה על כרטיס אדי המחודש.

מה עלי לעשות?

תשובה: (א) חתום/י עוד היום על כרטיס תורם אדי המחודש. (ב) אם חלילה תצטרך/י להחליט, כבן משפחה של נפטר שנקבע שהוא במצב של מוות מוחי נשימתי, על תרומת איבריו, ראוי לבקש ייעוץ של רב שהוכשר והוסמך לכך. אם יתברר לך שהכול נעשה עפ"י החוק וההלכה, תסכים/י לתרומת איבריו.

עיצוב - אלעד דיאמנט