קריאת הרבנים

אנו הרבנים החתומים מטה, קוראים לציבור לחתום בלב שלם ובנפש חפצה, על כרטיס בלבבי

קריאת הרבנים

 

http://www.sherut-leumi.co.il//datiot//images/rabanim1.jpg
עיצוב - אלעד דיאמנט